Voorwaarden

Anders dan andere jaren zal de veiling dit jaar volledig online plaats vinden. Bieden kan via de website www.sculptureclub.nl onder het kopje bruikleenveiling 2021. Het is belangrijk om eerst een account aan te maken op de website met uw naam en email adres, zo kunnen wij achter de schermen de veiling goed volgen. Om te bieden vult u simpelweg het gewenste bedrag in en klikt u op ‘bid’. Als er een hoger bod wordt uitgebracht krijgt u een email, deze kan in uw spam belanden. Heeft u vragen over de website of de bruiklenen kunt u mailen naar sculptureclub@beeldenaanzee.nl.

Bieden kan van vrijdag 19 februari 12:00 tot 2 maart 17:00.

Afslag: in verband met de afweging van kosten en baten zal een lotnummer niet worden geveild als niet wordt voldaan aan het startbedrag zoals vermeld bij ieder lot. Op de website wordt duidelijk vermeld als het startbedrag nog niet is behaald.

Verzekerde waarde: een lijst van verzekerde waarde is beschikbaar ter inzage en kunt u aanvragen door te mailen naar veiling@beeldenaanzee.nl

Duur: De bruikleen is voor twaalf maanden.

Vervoer  

Het vervoer geschiedt door de vaste kunstverhuizer van Beelden aan Zee: Neumann & Vettin te Amstelveen. Binnen ongeveer een maand na de veiling wordt de bruikleen op afspraak afgeleverd, op een door de bruikleennemer bepaald adres. Het heen-transport is voor rekening van de bruikleennemer. Het museum draagt de kosten van het retourtransport. Het beeld moet door twee mensen direct te plaatsen zijn in een woonhuis, kantoor of in een stadstuin. De bruikleennemer moet de extra kosten voor het plaatsen van de bruikleen bij beelden boven de 100 kilo zelf betalen in de volgende gevallen: bij plaatsing van de bruikleen op een ongebruikelijke of moeilijk bereikbare plek (bijvoorbeeld plaatsing op een tweede verdieping of in een grote tuin) en als na de eerste plaatsing op een door de bruikleennemer aangewezen plek, de bruikleen herplaatst moet worden.   

Verzekering  

De bruikleen wordt verzekerd via museum Beelden aan Zee. De voorwaarden in het kort:

• De bruikleen is verzekerd tijdens verblijf in een pand of in een afgesloten tuin van de bruikleennemer;

• Iedere bruikleen moet geplaatst worden in een pand of tuin voorzien van een alarm met doormelding. Indien dit niet het geval is, dan kunt u dat bespreken met de contactpersoon van het museum;

• Diefstal is alleen verzekerd na sporen van braak aan het pand;

 • Verduistering is uitgesloten van dekking;

• Het transport van de beelden dient te geschieden door professionele vervoerders.  

Automatisch lidmaatschap Sculpture Club  

Een bruikleennemer, die nog geen lid is van de Sculpture Club, wordt automatisch lid van de Sculpture Club voor de duur van één jaar. Dat is ook van belang voor de verzekering; er moet een band zijn met het museum om het kunstwerk te kunnen verzekeren. Lidmaatschap van de Sculpture Club geeft u recht op de privileges van dit netwerk: o.a. exclusieve openingen, bezoek aan het atelier van een kunstenaar en een jaardiner.   

Sponsor van de tentoonstelling Igor Mitoraj 

De veiling wordt mede georganiseerd ter financiering van de tentoonstelling Igor Mitoraj (zomer 2021). In de bruikleenovereenkomst kunt u aangeven of u vermeld wilt worden als sponsor van de tentoonstelling. U kunt als particulier of als bedrijf (met logo) worden vermeld in de begeleidende publicaties. Indien u niet vermeld wilt worden, dan kunt u dit aangeven bij het aangaan van de bruikleenovereenkomst.