Jaarbijdrage

Museum Beelden aan Zee is een particulier museum en ontvangt geen overheidssubsidies. Wat het museum zo bijzonder maakt is dat het wordt geleid door een kleine professionele staf, dat onmisbare ondersteuning krijgt van maar liefst 185, door het museum opgeleide en gemotiveerde partners (vrijwilligers). Om dit unieke museum ook in de komende jaren te blijven steunen hopen wij dat ook u zich inschrijft als lid van onze waardevolle Sculpture Club. Hier kunt u het inschrijfformulier downloaden.

BaZ 3.4.-013536

Er zijn twee soorten lidmaatschappen:

Privé Sculpture Club Lidmaatschap

De jaarbijdrage van de Sculpture Club staat vastgesteld op € 1.000,– per echtpaar/partner (twee personen). Museum Beelden aan Zee heeft een ANBI-status: (algemeen nut beogende instelling), waardoor u als donateur uw gift kunt aftrekken van de inkomstenbelasting. Uw lidmaatschap dient dan wel vastgelegd te worden voor een periode van vijf jaar door middel van een onderhandse akte van periodieke uitkering van via een periodieke uitkering van € 1.000,– jaarlijks.

Dankzij de nieuwe Geefwet is een notariële akte vanaf begin 2014 niet meer een vereiste. U kunt hier het formulier ‘Overeenkomst van schenking via periodieke uitkering downloaden. Indien u de jaarlijkse betaling automatisch wilt regelen, dan kunt u ook het formulier ‘Betalingsvolmacht’ downloaden. Deze formulieren kunt u samen met het inschrijfformulier opsturen naar het antwoordnummer van het museum.

Zakelijk Sculpture Club Lidmaatschap

De jaarbijdrage van een zakelijk lidmaatschap staat vastgesteld op € 2.500,– en geldt voor vier personen. De verschillen met een privé lidmaatschap zijn:

  • dat u met 4 personen naar de Sculpture Club evenementen kunt komen.
  • dat u 4 bedrijfsjaarkaarten ontvangt, die ieder voor twee personen gratis toegang verleent tot het museum.
  • dat uw bedrijf eenmaal per jaar, zonder huurkosten, een van de prachtige zalen en/of het terras van museum Beelden aan Zee kunt gebruiken voor een bedrijfsdag of bijeenkomst.
  • dat u (indien gewenst) als sponsor met uw bedrijfslogo wordt vermeldt in ons drukwerk.

Mus BaZ Canon-000074-1

Voor vragen inzake een particulier of zakelijk lidmaatschap kunt u contact opnemen met:

Frédérique Sursock

070-3585857

info@sculptureclub.nl